Kipri kool korraldab väikelaevajuhtide väljaõpet vastavalt VTA tunnustamisotsusele nr. 508, kus tulevastele paadijuhtidele õpetatakse kõike alates väikelaeva ehitusest kuni navigatsiooni ja lootsinduseni välja.

Koolituse maksumus

400€

Koolituse sisu:

  • 60 akadeemilist tundi teooriat ja 10h sõidupraktikat mootorpaadiga ja purjejahiga
  • Meresõiduohutus, keskkonnakaitse, meteoroloogia, navigatsioon ja side
  • Sisevetel liiklemise eeskirjad  (CEVNI)
  • Rahvusvahelised kokkupõrke vältimise reeglid (COLREG)
  • Meremärgid ( IALA)
  • Väikelaeva ehitus, hooldus ja juhtimine
  • Sõlmed ja teised mereoskused.